Landbruk Nord

Ledige jobber som avløsere på sesong-arbeid – 2018

Vi har behov for avløsere i flere områder i Troms og Finnmark og vil derfor komme i kontakt med deg som kan tenke deg å jobbe korte eller lengre oppdrag.

Til våren trenger vi avløsere på flere saue-bruk. De trenger hjelp til lamming, våronn-arbeid og høsting. Arbeidsperioder varierer fra 1 – 4 måneder. (mai tom august).

Vi vil også komme i kontakt med deg som kan jobbe i ku-fjøs. Det kan være korte og/eller lengre oppdrag på forskjellige gårder.

Noen gårder har tilbud om boplass.

Viktig for alle typer jobb: punktlighet, pålitelighet, fleksibilitet, beherske norsk muntlig og skriftlig, fordel med førerkort for traktor.

Agronomutdanning foretrekkes.

Ta kontakt med Anne-Kariin Staff, tlf: 46 62 87 15, e-post: anne-kariin.staff@Landbruknord.no