Landbruk Nord

Ledige sesongarbeidere

Landbruk Nord har 1-2 ledige sesongarbeidere i perioden mai/juni.

De har i hovedsak jobbet med småfe og arbeid ute på gården, men med opplæring kan de gjøre det meste. Det vil være behov for boplass.

Trenger du hjelp i denne perioden kan du ta kontakt med oss i Landbruk Nord.

 

Kristina har tlf. 926 59 472, e-post: kristina.berg.vollen@landbruknord.no

Anne-Kariin har tlf. 466 28 715, e-post: anne-kariin.staff@landbruknord.no