Landbruk Nord

Sesongarbeidere til landbruket søkes

Om våren og sommeren er det ekstra behov for folk som kan jobbe – i korte og/eller lengre perioder.

Vi har behov for deg med kvalifikasjoner innen: lamming, grønnsaksproduksjon, jordarbeid, innhøsting, skogplanting og dyrestell. Disse arbeidsoppgavene vil være spesielt gjeldende i perioden mai til september 2022.

For mer informasjon om stillingen, se her