Landbruk Nord

Ledige stillinger

På denne siden legger vi ut ledige faste stillinger i Landbruk Nord. Her finner du stillinger som dekker vårt område primært i Troms og Øst Finnmark, men også Sør Troms. Stillingskategorier som er faste stillingsbrøker blir lagt ut i ledige stillinger, gjelder bl.a: avløser i husdyrhold, beredskapsavløser og kontorstillinger.

Andre stillinger som ofte er begrenset til sesongarbeid samt helgearbeid som bl.a: grønnsaksproduksjon, skogplanting, innhøsting, helgeavløser, sommerjobber m.v kan du sende åpen søknad med ønske om tidsrom og hvilket arbeidsområde som er aktuelt for deg. Denne sender du til : post@landbruknord.no