Landbruk Nord

Lite snø og mye tele gir fare for overvintringsskader!

Har du vært ute og sett hvordan det står til på dine jorder? Det er lurt å ta seg en tur ut og se over arealene, spesielt der det er flatt og du vet at det samles overflatevann. Har du mistanke om at enga ikke klarer vinteren, bør du bestille såfrø allerede nå. Blir det store overvintringsskader i landsdelen og mange som må pløye om, kan det bli vanskelig å få tak i såfrø til våren!  

Denne vinteren har det hittil kommet lite snø, samtidig som vi har hatt kuldeperioder som har gitt mye tele i jorda. Det har også vært mildværsperioder innimellom og mange steder har det lagt seg et isdekke på jorda. Det beste som kan skje nå, er at det kommer en del snø, og at den blir liggende. Vi håper også at snøen tiner ovenfra i gråvær og regn, for sol og bar is til våren er en dårlig kombinasjon! Et tett islag virker som et drivhus når plantene begynner å vokse. CO2  fra celleåndinga slipper ikke ut og plantene kveles.
Herding, eller innvintring, er viktig for at plantene skal klare vinteren. De skal blant annet samle opplagsnæring. Herdinga blir dårlig ved lite sol om høsten, mye regn, vannmetta jord (god drenering er viktig), ofte høsting og lav stubbehøgde, sein gjødsling og snaubeiting. Er stubbehøgda god, helst 7-8 cm, kan stubben stikke gjennom islaget og perforere dette slik at gasser kommer gjennom. Se bilde. Mildværsperioder i løpet av vinteren kan gjøre at graset avherdes, og har da enda mindre å gå på når veksten skal starte til våren.
Har du vanndammer på jordene under tininga til våren, er det viktig å sørge for avrenning, så fort som mulig. Jo tettere jorda er, jo mindre infiltreres vannet i jorda og blir liggende.

 

  Bildet viser et isdekke som etter all sannsynlighet ikke kommer til å ta knekken på enga. Graset  perforerer  isen slik at det kan foregå gassutveksling. Graset har god lengde og det legger grunnlag for at den er godt kondisjonert for vinteren. Foto: Kristin Sørensen.

 

Har du erfaring med at du får isbrann på arealer, er det flere tiltak som kan settes i verk på lengre sikt: God drenering/avrenning eller profilering, unngå jordpakking og dype kjørespor, ikke for sen sisteslått- gjenveksten må være godt i gang før kulda kommer, ikke stubbe for lavt og ikke gjødsle for seint. Når du pløyer og slådder, vær litt nøye med å få det slett og unngå kanter i utkanten av enga som virker som en demning.
Et annet uheldig forhold om våren, er mye tele i jorda, bar mark og sol. Plantene som da begynner å vokse, får ikke tak i vann på grunn av telen, og de tørker ut. I Nordreisa er telen snart nede i en meter, det samme lenger sør i fylket. Det er derfor all grunn til å være litt på høgget allerede nå. Tenk såfrø og kom tidlig i gang med våronna!