Landbruk Nord

Lite tele i Troms

Et snølag på omkring 30 cm har gitt god isolasjon mot kaldværet som har vært til nå. Det er dermed jevnt over er det lite tele i Troms.

Telemålingene varierer nå fra 6 cm i øvre Salangen og ned til 17 cm på Rundhaug. Unntaket er Storslett hvor det på lett jord den 8.des ble måle 57 cm tele.Målingen på Gibostad gjøres på en tyngre jortype med høyt moldinnhold.Målingene i Øvre Salangen gjøres eng på myrjord.Målingen på Runhaug gjøres på et jorde med finsand.Telemåingene på Skjerøy tas på et jorde med myrjord.


 


Telemålingene på Storslett gjøres på ei eng med finsand.