Landbruk Nord

Lokallagene i Troms Bondelag og Troms Bonde- og Småbrukarlag

Landbruk Nord vil gjerne komme ut til lokallagene i Troms. Vi ønsker å orientere om forskjellige temaer rundt rekruttering, beredskapsordning og HMS/Arbeidstilsyn. Har dere noen møtevirksomhet eller andre sammenkomster, ønsker vi gjerne å bli med. Ta kontakt.

Vi har jo lagt en hektisk sesong bak oss. Nå er det viktig at vi ser fremover når det gjelder neste vår/sommer/høst. Rekrutteringsarbeid er en utfordrende prosess, så vi må komme igang tidlig. Videre har en del av oss fått besøk fra Arbeidstilsynet i sommeren som gikk. Hva er erfaringen med dette? Hvordan tar vi vare på HMS rutinene på egen gård? Vi synes det er svært viktg at vi får snakket om disset temane og problemstillinger rundt dette. Send email eller ring Geir Atle Larssen på telefon 466 28 715. Vi blir gjerne med på møtene.