Landbruk Nord

Landbruk Nord har lønningsdag den 15. i hver måned.

Frist for levering av timelister: 1. i hver mnd.

For nye lønnsmottakere behøver vi fødsel- og personnummer, kontonummer og e-postadresse.

For deg som har frikort så må du søke hvert år om nytt frikort, ved flere arbeidsgiver må frikortet deles. Utenlandsk arbeidskraft må søke om skattekort hvert år.

Se på hjemmesiden til skatteetaten.no for mer informasjon om skattekort og frikort.

Opplysninger om tarifflønn og overenskomsten for jordbruks- og gartnerinæringen: Ta kontakt på tlf: 77722540 eller post@landbruknord.no