Lønn

Landbruk Nord har lønningsdag den 15. i hver måned.

Lønnen kjøres den 15. i hver måned. Timelistene MÅ være inne den 1. i hver måned! Husk å ta høyde for eventuelle helg- og helligdager.

For nye lønnsmottakere behøver vi fødsel- og personnummer, kontonummer og e-postadresse.

Ungdommer som har frikort må søke hvert år om nytt frikort, ved flere arbeidsgiver må frikortet deles. Utenlandsk arbeidskraft må søke om skattekort hvert år.

Se på hjemmesiden til skatteetaten.no for mer informasjon om skattekort og frikort.

Opplysninger om tarifflønn og overenkomsten: Kontakt Landbruk Nord