Landbruk Nord

Lønningsdager – innlevring av timelister.

Fra 1. august 2009 vil vi endre datoer for utlønning til avløsere. De nye lønnskjøringsdagene blir 15. og 30. i hver måned. Timelister MÅ leveres senest 5 dager FØR lønnskjøring. HUSK å skrive din emailadresse på timelisten.

Vi oppfordrer også alle avløsere til å gi oss deres emailadresser. Lønnslippen vil da komme på emailadressen i stedet for i posten. Raskere og billigere! Skriv din emailadresse på timelisten neste gang du sender inn. Vi ønsker alle avløsere en riktig god sommer.