Landbruk Nord

Målselvnepe – delikatesse fra nord

Målselvnepe er en gammel nord-norsk nepesort som er videreutviklet og forbedret fra russisk nepe som ble importert på 1800 tallet via pomorhandelen. I dag har dyrkingen tatt seg noe opp. Målselvnepe er nå godkjent av den internasjonale komiteen for Smakens Ark. 

 Det er kjent at fra 1865 dyrket Ole Enok Olsen fra Luneborg i Målselv frø av ”Russenepa”.
Han valgt ut gule, sirkelrunde neper med uthulet rotfeste til videre frøavl. Slik fikk nepa sitt nåværende utseende. Nepa fikk etter hvert navnet Målselvnepe, til dels på grunn av at den ble dyrket i Målselv og at dyrkere i andre deler av Nord-Norge fikk frø herfra.
Målselvnepa kan spises rå, den kan brukes til kjøttsuppe, lapskaus og nepestuing.  Målselvnepe i kake kan også prøves f.eks. erstatte gulrot med nepe.

 

Senja videregående skol på Gibostad eier sorten og har frøavlet Målselvnepe siden 1920-årene. I dag er det firmaet Agrokonsult som er ansvarlig for oppformering av frø av Målselvnepe. Fylkesmannens Landbruksavdeling Troms sammen med flere kommuner i Troms, produsentorganisasjonen Ottar støtter prosjekter med målsetting å øke produksjon og forbruk av Målselvnepe. Landbruk Nord er leder for et prosjekt med dette formålet.

 

Målselvnepe er nå sammen med to andre norske grønnsakarter godkjent av den internasjonale komiteen for Smakens Ark. Dette er Slow Foods register for tradisjonsrike, men i dag relativt lite brukte matprodukter med høg kvalitet og lokal produksjon.

 

På Matfestivalen i Målselv 12. september var det mulig både å smake (Landbruk Nord) og kjøpe Målselvnepe (Georg Hegstad). Det var også anledning til å delta i en konkurranse der spørsmålet var hvor mye en grønnsakkurv med assortert innhold veide.  Grønnsakkurvens innhold gikk til vinneren.

En glad vinner av grønnsakkurven på Matfestivalen i Målselv 12. september 2009.

Les mer  om Målselvnepe på http://www.skogoglandskap.no/fagartikler/2008/maalselvnepe