Landbruk Nord

Mange avløsere på kurs!

Mandag 17. og tirsdag 18. mars var mange av Landbruk Nord sine avløsere på kurs.

Les om kurset her