Landbruk Nord

Mangler handsfree i traktoren

FORTSATT MYE HANDHOLDT: Bare 36 prosent av bøndene har utstyr for handsfree mobilbruk montert i traktoren, viser ny undersøkelse. (Foto: Bjørn H. Stuedal)

Bare en av tre bønder har utstyr for handsfree mobilbruk montert i traktoren, viser ny undersøkelse. Mange dropper også å kople til funksjonen, selv om den er tilgjengelig.

I en undersøkelse utført av Agri analyse for Landkreditt Forsikring oppgir 64 prosent av bøndene at de ikke har handsfree-utstyr i traktoren.

– to av ti svarer at slikt utstyr finnes, og at det alltid eller regelmessig brukes. Det er lavere enn ønsket, for dette handler i stor grad om å redusere risikoen for ulykker, sier Ane Wiig Syvertsen, administrerende direktør i Landkreditt Forsikring.

Omtrent ni prosent oppgir  at de har handsfree montert, men bare bruker utstyret av og til. Ytterligere seks prosent sier at det finns, men at det sjelden eller aldri er i bruk.

– Det bør være et mål at alle norske bønder har tilgang til denne funksjonen, og ser verdien av å bruke den. Her ligger en utfordring for alle fagmiljø som er  knyttet til sikkerhet i landbruket, seier Wiig Syvertsen.

Vanlig i nye traktorer

De siste fire – fem årene har det vært vanlig at nye traktorer  leveres med radio- og lydanlegg der tilgang til handsfree inngår som tilgjengelig utstyr, ifølge Trond Kjempekjenn, daglig leder i Eikmaskin AS.

Kjeda selger landbruksmaskiner gjennom ca. 50 utsalg landet rundt, og er leverandør av tre traktormerker som inngår i topp fem-lista her i landet.

– Mange velger å få koplet opp handsfree når de kjøper nytt. Det er også en del ettermontering, så den delen av bønder som har denne funksjonen er i vekst. Traktoren si levetid varierer i midlertid mye, så det er vanskelig å si hvor lang tid innfasingen vil ta, seier Kjempekjenn.

Når traktoren brukes på offentlig vei gjelder de samme reglene som for bil, slik at bruk av håndholdte mobiltelefon ikke er lovlig.

Mange ulykker

Traktoren er ofte involvert når bønder blir ramma av ulykker på jobb, i følge rapporten «Ulykker og arbeidsmiljø i landbruket» fra forskningsstiftelsen Bygdeforskning.

– Rapporten var basert på en bred undersøkelse, og har gitt verdifull innsikt i risikofaktorene knytt til gardsdrift. Blant annet kom det fram at traktoren var i bruk ved drøyt 14 prosent av ulykkene, og i 28 prosent av registrerte tilløp til slike hendelser, seier Ane Wiig Syvertsen i Landkreditt Forsikring.

Hun mener funnene synliggjør viktigheten av å konsentrere seg om kjøring når traktoren brukes.

– En håndholdt mobiltelefon blir i en slik sammenheng forstyrrende, og bør unngås, meiner Wiig Syvertsen.