Landbruk Nord

Markdag i Balsfjord 12 juli

12 juli arrangerte Landbruk Nord markdag hos melkebonde Raimond Kongsli. Overordnet temaet for dagen var grovfôr, nærmere bestemt hvilke tiltak som skal til for å produsere grovfôr av høy kvalitet.

Værmeldingen for dagen sa 12 mm regn med temperaturer på den nedre del av skalaen. For å skåne de oppmøtte besluttet vi å gjennomføre dagen i det helt nye redskapshuset på gården. Landbruk Nord rådgiver Ingvill Iren Rognmo startet dagen med en orientering om prosjektet Grovfôr 2020. Blant annet ga hun en oppsummering over og hvilke tiltak Landbruk Nord iverksetter for å bidra til økt fokus på kvalitet i grovfôrproduksjonen i vårt distrikt. Videre hadde vi med oss Frida Finsaas Wikan fra Felleskjøpet som ga en flott innføring i valg og bruk av ensilering, samt en gjennomgang av valg og tilpassing av rundballeplast. Fra Tine kom Natalia Nemytova med et foredrag om hvordan man best unngår sporer i grovfôret og hvordan sporer påvirker melkekvaliteten. Dagen skulle avsluttes med en markvandring, men på grunn av været ble det en gjennomgang av vekstrinn på gras og valg av slåttetidspunkt under tak heller. Totalt var det 12 oppmøtte, en god blanding av ku og geitbønder.

Målet for dagen var å gi gode råd og å oppfordre til «å gjøre de rette tingene til rett tid», noe som ikke alltid er like lett i praksis som i teorien. Større fokus på god agronomi i bunnlinja er også god økonomi for bonden. Her er det mye å hente for mange, men med økt fokus fra næringen ser vi at flere og flere får øynene opp for viktigheten av god struktur i grovfôrproduksjonen.

Vi arrangerer flere av denne typen markdager ut over sommeren, tid og sted vil bli publisert i grovfôrnytt, i tillegg sendes invitasjon ut på mail.

Landbruk Nord takker Felleskjøpet og Tine for samarbeidet på markdagen i Balsfjord.