Landbruk Nord

Markdag i Manndalen

Er du plaget av høymugla/høymola, eller er du interessert i jordpakkingsproblematikken?
Da bør du sette av et par timer på torsdag den 3. juli for å komme på markdag i Manndalen!

Vi møtes på Fjellstad i Manndalen, litt opp i dalen. Se skilt!

Klokkeslett: 11.30 til ca 13.30.

Tema:

  • Jordpakking, årsaker og tiltak

  • Høymuggel; tiltak, sprøyting, sprøytetidspunkt, midler osv

Landbrukskontoret kommer også, og det blir enkel servering.

 Møt opp til en trivelig dag!

Alle er hjertelig velkommen!