Landbruk Nord

Markdag i Manndalen

Fredag 15. juni arrangeres det markdag i Manndalen. Tema vil være drenering. Vi skal se på og jorder som trenger tiltak i form av drenering/grøfting. Her blir det nyttige tips å hente!

Vi møter opp og begynner hos Eilif Larsen, klokken10.30.  Kjør opp fra Statoil, ta til venstre i krysset etter ca 2 km. Gården ligger da til høyre litt etter, se skilt.

Arnulf Hole fra Landbruk Nord kommer.  Han har jobbet i flere år med grøfteplanlegging og vil kunne vurdere behov for grøfting/drenering/profilering og/eller enklere tiltak.

Vi holder på til ca 13.30 og vi skal være ute, så husk klær etter været!

Markdagen er åpen for alle.

Kaffe og enkel servering!