Landbruk Nord

Markdag i Nordreisa

Landbruk Nord arrangerer markdag onsdag 24. august kl. 12.00 i Nordreisa.
Vi besøker et av forsøksfeltene våre, og skal samtidig se på 
s
prøytetidspunkt for ugras.

 Alle er velkomne!

Landbruk Nord arrangerer markdag

Onsdag 24. august kl. 12.00 i Nordreisa. Temaer: 

 ·        Forsøksfeltet “Nitrogengjødsling til rødkløvereng i intensiv drift”. Dette feltet er høstet tidligere i sommer og gjødslet på nytt med tanke på andre slått. Det er brukt ulike nitrogenmengder på rutene i feltet, og vi skal se på vekst og utvikling hittil. 

·        Sprøytetidspunkt for ugras. Vi snakker blant annet om når på året det passer å sprøyte, og hvilke midler kan man bruke.

 Følg veien fra Storslett (Halti-bygget) ca 2 km opp mot Kildalen, ta av til høyre, se skilt! Det blir enkel servering. Ta kontakt med rådgiver Ellen Reiersen på tlf 454 86630 om du lurer på noe i forbindelse med markdagen.