Landbruk Nord

Markdag i potet, Målselv

 Familien på Grundnes, Graminor v/Bjarne Kjøs og Strand Unikorn v/Hans Arne Krogsti arrangerer markdag på Løvberg på Lunneborg (ikke langt fra Grundnes) i Målselv, torsdag 27. august kl  12.30.

 Det blir feltvandring i nye utenlandske potetsorter og foredlingsfelt med de eldste nummersortene fra Graminor. I tillegg til visning i sortssfeltene, blir det fokus på settepoteter fra Strand Unikorn, ved Hans Arne Krogsti.

 Enkel bevertning i felt. Ta med stol.