Landbruk Nord

Markdag nye spredemetoder for husdyrgjødsel.

Landbruk Nord i samarbeid med Felleskjøpet og Agromiljø, med støtte fra FMLA Troms,inviterer til markdag 24. september 08, hos Evy og Olav Grundnes fra kl. 1100 til 1500. Se hele annonsen her.

Landbruk Nord i samarbeid med Felleskjøpet og Agromiljø, med støtte fra FMLA Troms,inviterer til markdag 24. september 08, hos Evy og Olav Grundnes fra kl. 1100 til 1500. Se hele annonsen her.