Landbruk Nord

Markdag på Storslett torsdag 12. juni

Det blir markdag på Storslett torsdag 12. juni kl 12.00- ca 15.00.
Landbrukskontoret og Landbruk Nord kommer. Møt opp til en trivelig dag!

Markdag på Storslett torsdag 12. juni 

Oppmøte ved Anton Sandmos beite (inngjerdet), nesten helt inne på Tømmernes kl 12.00- ca kl 15.00. Se skilt! Ring hvis du ikke finner fram! 

Tema:

Landbrukskontoret:          Gårdskart- prosessen og beite/beiteareal.  Sett opp mot RMP-ordningen og tilgjengelige beiteområder. 

Landbruk Nord:          Jordpakking, tett jord,         Ugras og eventuelt.

   Enkel servering! 

Ta dere tid til å komme; alle velkommen!