Landbruk Nord

Markdag potet, Skibotn

Landbruk Nord arrangerer markdag i potet torsdag 25. august kl. 11.00 – 14 hos Svein Eriksen, Skibotn
Sted: Abaja i Skibotn (like ved Statoil stasjonen)

Landbruk Nord anla i vår et lite  demonstrasjonsfelt med forskjellige potetsorter i Abaja i Skibotn. Feltet er meget enkelt og alle sortene er gjødslet med lik mengde N, P og K. Vi retter denne gang oppmerksomheten spesielt mot hobbydyrkeren som ofte har spørsmål om bl.a. jord og gjødsling når det gjelder potet. I alt er det 10 potetsorter i feltet. Temaer som blir tatt opp denne dagen er;

 – potetsorter

– jord og jordarbeiding

– gjødsling

– de mest kjente potesykdommer

– litt om bruk av plantevernmidler

– ugras i potet

Vi ser på hvordan de ulike sortene har utviklet seg gjennom sommeren,  og avlingspotensiale målt mot kjente sorter som Mandel og Gulløye

Feltet ligger ved E6 like før du kommer til Statoilstasjonen i Abaja,