Landbruk Nord

Markdag vårbeite

Prosjekt «Beitebruk i utmark» inviterer til markdager 3 steder i fylket.

Påmeldingsfrist er 3. juni!

Markdagen vil bli arrangert på 3 steder i fylket, med forbehold om at det blir påmeldte.

10 juni: Terje Benjaminsen, Sandstrand, Skånland.
11 juni: Nattmålshaugen beitefelt, Senja
12 juni: Hans Halfdan Robertsen, Jægervatn, Lyngen.

Dagskurs kl. 11.00 – 14.30

Mer info om markdagene og om prosjektet finner du her