Landbruk Nord

Markdager i Nord-Troms

Manndalen

Tirsdag 1. september kl 10.30 – ca 13.00. Oppmøte på gården hos Eilif O. Larsen

Tema: Grønnfôr, dekkvekst, høsting av gjenlegg og annet som måtte dukke opp.

 

Straumfjord i Nordreisa

Tirsdag 8. september kl 11.00 – ca 13.30.  

Vi møter opp på et av beitene til Morten Risto.

Beitet ligger nede til venstre like etter man har tatt av fra E6 inn til Straumfjorden, og har vært beitet av geitekje denne sommeren. Her får vi virkelig se hvilken kulturlandsskapspleier geita er!

Deretter drar vi bort til Gunhild Skogstad for å se på et utmarksområde som har vært beitet av storfe i ca 3 år, og en grønnfôråker om tida strekker til.

Tema: Mest om utmarksbeite, utnyttelse av utmark til beite, men også litt om innmarksbeite.

Det blir enkel servering og kaffe begge steder!

Alle er hjertelig velkommen!