Landbruk Nord

Markdager i Nord-Troms

Det blir arrangert tre markdager/fagdager i Nord-Troms i august med ulike tema. Alle er hjertelig velkommen! Les mer for nærmere informasjon!

Fagdag med tema kløver og belgvekster på Storslett, mandag 12. august Oppmøte i rødkløverfeltet (forsøksfeltet) på Landegga mot Kildalen, (ta av i krysset ved Halti, Storslett), kl 10.00. Se skilt.Ievina Sturite fra Bioforsk Nord, avd. Tjøtta, kommer. Hun har jobbet mye med kløver og belgvekster, og har mange kunnskaper om emnet.  Dagen sponses av Økomelk-prosjektet til TINE, men dette blir en nyttig dag for alle, enten du er økologisk interessert eller ikke! Vi holder på til ca kl 13.30. Enkel servering. Alle velkommen!  

Demonstrasjon av horisontalfres og markvandring i Demofelt grasarter, Reisadalen, onsdag 21. august                                                                          Oppmøte hos Jan Harald Tørfoss i Reisadalen kl 11.00. Han skal demonstrere horisontalfresen for oss og forteller om sine erfaringer. Etterpå tar vi turen innom vårt demonstrasjonsfelt hvor vi har sådd ulike grasarter, så her er det muligheter for å bli kjent med de ulike artene. Noen har kommet seg bra, mens andre har ikke klart seg så bra etter den første vinteren. Det skal etter planen såes et lignende felt i Manndalen til neste år, men ta gjerne turen til Storslett i år! Vi regner med å holde på til ca kl 13.30. Enkel servering. Alle velkommen!  

Markdag med temaene innmarksbeite og produksjonstilskudd i Manndalen, onsdag 28. august                                                                          Oppmøtested hos Bjørn Mandal, kl 11.00. Temaer: Kvalitet på innmarksbeite, beitepussing, høstbeite og overvintring, godkjenning av areal og innmarksbeite, med tanke på søknad om produksjonstilskudd, og det som ellers måtte dukke opp. Landbrukskontoret kommer! Vi holder på til ca kl 13.30.  Enkel servering.  Alle velkommen!