Landbruk Nord

Markus Heiberg i Tana – ny fjøs under bygging

Markus bygger fjøs for frammtiden i Tana. Løsdrift med robot.

Fin byggetomt med god parkering i forkant.

Gjødselkummen er gravd ned i bakkant av bygget.

Tak uten søyler med skrå himling.