Landbruk Nord

Markvandringer

Landbruk Nord inviterer til markvandringer med tema  integrert plantevern i grovfôr

Markvandring i Sørreisa 24. juni kl. 19.30-21.30  hos Jørn Hugo Lundberg.

Markvandring i Bardu 21. juni kl. 11.00-13.00 hos Olav Gjermund Eggen

Markvandring i Malangen  25 juni. kl 11:00  på Fellesbeite i Fjellbygda

Tema: gjenlegg med og uten dekkvekst, vurdering av ugrastilstand (sprøyte – ikke sprøyte…), integrert plantevern, grøfting, kalking, tidspunkt for 1. slåtten i forhold til møkkjøring på eng, fortørking, ensilering, tidlig eller seint høstgjenlegg, kløver i enga, mm.

 Årets sesong er en opplevelse (!) og alt skjer på en gang. Timoteien er allerede i begynnende skyting flere steder, og på markdagen diskuterer vi gjerne aktuell slåttetid og gjødsling til 2. slått.

Aktuell problematikk:

-Minimum antall uker fra møkkjøring på eng til høsting?

-Stressa gras – timoteien skyter. Hva med avling og kvalitet?

-Hvor mange døgngrader krever en god 2. slått?

-Hvor mye næring er igjen i jorda fra gjødslinga i vår?

 Timoteien er i full skyting 2. juli 2007, her ett bilde fra andre års eng.

 

Enkel servering.

Kontaktperson for Bardu og Sørreisa: Kristin Sørensen. Kristin.sorensen@lr.no.

Tlf: 908 40 936

Kontaktperson for Malangen: Natalia Nemytova  Natalia.nemytova@lr.no 

Tlf: 906 72 192

Velkommen!