Landbruk Nord

Miljøplankurs

Mangler du miljøplan?
Torsdag 15. mars arrangeres det miljøplankurs på Storslett. Da blir det anledning til å komme å få hjelp til å lage miljøplankart og fylle inn skjemaer som trenges.

Alle som søker produksjonstilskudd må ha miljøplan trinn 1 i orden.

Miljøplan trinn 1 består av:

  • Gjødslingsplan
  • Kart
  • Sprøyteplan
  • Sjekkliste
  • Tiltaksplan
  • Dokumentasjon av gjennomførte tiltak

De som ikke har miljøplan, risikerer flerfoldige tusen kroner i trekk i produksjonstilskuddet. Landbruk Nord arrangerer derfor kurs hvor det blir en gjennomgang av innholdet i miljøplan trinn 1. I tillegg skal det meste av tida brukes på  å lage miljøplankart og tiltaksplan. 

Vi skal også si litt om miljøplan trinn 2. Denne trenges om du skal søke SMIL-midler eller midler over RMP-programmet. Her er det noen kroner å hente om man bruker litt tid på dette. 

Sted: Kommunestyresalen på Storslett klokken 11.00 og utover.

Påmelding til Ellen, tlf 454 86630 eller hovedkontoret, 777 22540, innen torsdag 8. mars. Dette er for at vi skal rekke å ta ut kart og skjemaer til de som deltar.

Egenandel: kroner 400,- for medlemmer og kr 500,- for ikke-medlemmer. Dette dekker kart og skjemaer som trenges, kopiering og eventuell oppbevaring hos Landbruk Nord.

Det blir kaffe og litt å bite i. 

Vi jobber også med å få til et kurs i Olderdalen før påske. Det er bare å melde sin interesse for dette også!

Vel møtt!