Landbruk Nord

Møte i Tromsø 4.3.2016 vedr. «Aksjon ny landbrukspolitikk».

Troms Bonde- og Småbrukarlag inviterer til stormøte i Tromsø fredag 4. mars 2016.

Les mer her: http://smabrukarlaget.no/troms/arkiv/stormote-ny-lan/#.VrnyHnkUWUk