Landbruk Nord

Mye snø og lite tele preger denne vinteren

Så langt preges denne vinteren av mye snø og lite tele. De tre snø- og telemålerne Landbruk Nord har ute viser en utvikling som ser ganske bra ut for engvekstene under snøen.

Snødekket isolerer godt for tela i vinter. Mildværsperiodene har heller ikke vært så kraftig at det har hatt nevneverdig innvirkning på tela, og det er heller ikke noe is under snøen der telemålerne står.

På grunn av lite tele vil også dreneringen i jorda fungere bra i vinter. Vann fra mildværsperioder vil trekke nedover i grunnen, og under slike forhold vil tela raskt gå ut av jorda når snøen blir borte. Holder dette seg  vil det stort sett bli lite is og vannskader i vinter.

Men et langvarig snødekke kan forøvrig gi gode forhold for overvintringssopper, men dette bruker ikke være så stort problem i våre områder. Til tross for noe dårlig innherding av graset i høst, har vi per i dag god tro på at overvintringsskadene ikke skal bli for store dette året.

I linken under finner du grafer over snø og telemålinger tatt på Markenes, Josefvatn og Storsteinnes.

Snø- og telemålinger 2018-19