Landbruk Nord

Nå er det mulig å leie melkekvoter uten å inngå i samdrift.

Landbruks- og matdepartementet Vedtok 19/12-08 ei endring i forskrift om kvoteordingen for melk som åpner for leie av melkekvote uten å inngå i samdrift.

I praksis betyr det at at enkeltbruk kan inngå avtaler om leie av kumelkkvote fra kvoteåret som starter 1. mars 2009. Enkeltbruk med geitmelkproduksjon kan inngå kvoteleieavtaler fra kvoteåret som starter 1. januar 2010.

Kvoten som leies ut kan også deles opp slik at flere kan leie kvote fra samme utleier.  Dette gir større fleksibilitet i kvoteordningen enn tidligere hvor dette måtte organiseres som en samdrift.

Les hele saken på Landbruks og matdepartementets heimeside