Landbruk Nord

Nå får du tak i frø av rødkløver Betty igjen!

Felleskjøpet har ca 2 tonn frø av rødkløver Betty på lager. Siden dette er en begrenset mengde, er det sagt at denne mengden forbeholdes Nord-Norge. Det er dessverre for lite til at Betty i år går inn i frøblandingene.

Derfor blandes rødkløver Bjursele i Spire surfôr/beite Nord (tidligere frøbl 18)) også i 2010. Til frøblandingen Spire Surfôr Nord (Nordeng timotei og Norild engsvingel) er ikke rødkløver inne, og her kan du blande inn Betty selv. Blandingsforhold: 0,3 kg Betty og 1,8 – 2 kg frøblanding.

Ei god kløvereng bør ha ca 50 rødkløverplanter pr kvm. Oppnår du dette kan du redusere nitrogengjødslinga med opp mot 5 kg N/daa. Det blir det penger av, og du får et bedre fôr.

Forutsetninger for å lykkes med rødkløveren: helst vårsåing (ikke senere enn medio juli), pH på mineraljord over 6,0, god stubbehøgde (opp mot 10 cm), ikke høste/beite enga for seint (ikke etter 1. uka i september), gjerne møkk i gjenlegget og moderat med lettløselig N i mineralgjødsel. Rødkløveren har mye av de samme kravene som timotei. Får du denne til å trives, så får du til kløveren også. Nøkkelen ligger i å holde igjen N-tildelinga i mineralgjødsla.

Det blir mer Betty til neste år, og da erstatter det Bjursele i beiteblandinga igjen – er planen. Betty produseres hos Svalöf Weibull ab i Sverige. I år selger de også en ny sort rødkløver; Torunn. Den skal være bedre enn Betty på alle punkter. Vi prøver den i forsøk hos oss allerede fra kommende sesong.

Kvitkløver. Kløverhøsten slo feil på Østlandet i 2009, så Snowy erstatter Norstar i beiteblandinga for 2010 også. Snowy er ikke like vintersterk som Norstar.