Landbruk Nord

Næringskonferanse om landbruket i Nord-Troms 19. Mars 2010

Bakgrunnen for konferansen er en kraftig nedgang i antall bruk i Nord-Troms. Næringsforum står bak initiativet, og konferansen arrangeres på Kultursenteret i Olderdalen fredag 19. mars, der bl.a. fylkesmann Svein Ludvigsen vil innlede. PÅMELDINGSFRISTEN ER UTVIDET TIL 17 MARS!

Du finner mer om konferansen på nettnord.no