Landbruk Nord

Næringsutvikling på gården (NUG)

Hva tenker du om gården i framtiden?
Er det grunnlag for å gjøre ting litt bedre eller på andre måter? Gir gården den avkasting den bør, slik at gården bidrar positivt inn i familieøkonomien?

Landbruk Nord skal kjøre i gang kursserien Næringsutvikling på gården. Kurset vil gå over 5 samlinger i løpet av vinteren 2017.

Målet med kurset er å gi deg en helhetsforsåelse for hvordan DU kan utvikle gården din. Når du har gjennomført kurs-samlingene vil du ha en egen forretningsplan for DIN gård. Det er et stort spenn i forretningsideene, alt fra å fortsette tradisjonelle produksjoner, men i noe endret form, f.eks. utvidelse av drifta, elleretablering av samdrift, gårdsturisme, honningproduksjon, Inn på tunet, hest til ulike aktiviteter osv.

Ta kontakt med oss for mer informasjon:  Tlf 77 72 25 40. Unni, Kirsti eller Anne-Kariin.