Landbruk Nord

NIBIO inviterer til seminar om dyrking og bruk av bygg, 15. mars i Tromsø.

Velkommen

NIBIO inviterer bønder, rådgivere, forvaltere, produsenter, forskere og andre idèrike og framtidsrettede folk til seminar om dyrking og bruk av bygg 15. mars på Framsenteret i Tromsø!

Se vedlagte program:

Program Nordlig korn15 mars 2016

Spre gjerne til andre som du tror kan tenke seg å delta.

 Husk påmelding før 9. mars!