Landbruk Nord

NLT-årsmøte 2014

Info om nylig avholdt årsmøte til Norske Landbrukstenester (NLT) – som er en av våre hovedorganisasjoner finner du her: http://www.landbrukstenester.no/nlt-arsmote-2014/