Landbruk Nord

Nok norsk kjøtt

Etter underskuddet av storfekjøtt i det norske markedet tidligere i år, har det i løpet av de siste ukene bygd seg opp et overskudd. Dette innebærer at noe av kjøttet nå blir lagt til reguleringslager. Overskuddet av lam er økende og slaktingen er fremdeles høy. Det er noe redusert etterspørsel etter gris, og også her blir noe slakt lagt på reguleringslagre.

Klikk her for å lese mere på SLF sin heimeside