Landbruk Nord

Nord norsk grøntproduksjon – et pre for forbrukeren.

Gartnerhallen, Tromspotet og Norsk Landbruksrådgivning i Troms og Nordre Nordland inviterer til møte om grønnsaksproduksjon på Olsborg Gjestestue 25.november kl 17.00

Møte har til hensikt å belyse noen av de mulighetene som ligger i nord norsk grønnsakproduksjon. Her er både etablerte grønnsakprodusenter og de som kan tenke seg å starte opp som grønnsakprodusent velkommen. Grønnsakproduksjonen i nord har store muligheter.

Påmeldingsfrist kl 10.00 mandag 23.november 

Innvitasjon

Program