Landbruk Nord

Norges nye nasjonalrett er kåret!

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug presenterte i dag fårikålen som Norges nasjonalrett. Hele 45 prosent av Norges befolkning har stemt frem fårikålen, viser en undersøkelse utført av Ipsos MMI. 

Det er nok flest voksne som har stemt på denne undersøkelsen, men det er også kåret en egen «barnas nasjonalrett» og det ble noe helt annet….

Les om nasjonalrettene her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/aktuelt/nyheter/2014/Juni-14/Farikal-er-Norges-nasjonalrett-.html?id=763153&WT.tsrc=epost&WT.mc_id=epostvarsel_lmd