Landbruk Nord

Norges Vel deler ut Gründerpris og legatmidler

Norges Vel skal dele ut gründerpris på 25 000 kroner og deler ut 900 000 i legater. Alle fra hele Norge kan søke.

Mer informasjon finner du her:

https://www.norgesvel.no/legater
https://www.norgesvel.no/grunder