Landbruk Nord

Norsk Landbruksrådgiving med nye nettsider

Norsk Landbruksrådgiving (gamle LFR) sin nye hjemmeside er nå på nett! Under www.lr.no finner du mye informasjon, både fagartikler og annet, samt nettside til noen lokale «Forsøksringer».

Den nye webløsningen skal knytte de lokale forsøksringene/rådgivingssentra enda tettere sammen med paraplyorganisasjonen. Blant annet skal fagstoff som legges ut på de enkelte ringene sin nettside også være mulig å finne på NLR sin side.

De gamle nettsidene (www.lfr.no) er imidlertid fortsatt operative, men blir ikke lengre oppdatert.