Landbruk Nord

Ny ansatt på Storsteinnes

Landbruk Nord har fått en ny ansatt. Kristina Berg Vollen startet i jobben 1. desember og har kontorsted på Storsteinnes.

Kristina er utdannet agronom og driver også et sauebruk i Balsfjord sammen med sin samboer.

En av hennes arbeidsoppgaver er å være kontaktperson mellom bønder, avløsere og Landbruk Nord.

Kristina har tlf: 926 59 472, e-post: kristina.berg.vollen@landbruknord.no