Landbruk Nord

Ny bygningsplanlegger ansatt i Landbruk Nord

Ketil Edvardsen er ansatt som bygningsplanlegger i Landbruk Nord. Han kommer fra stillingen som produktsjef storfe/melk i A-K maskiner AS.

Ketil er 34 år og har en masterutdanning innen husdyrvitenskap fra UMB på Ås. Masteroppgaven som inngikk i prosjektet Landbruksbygg i Arktis tar for seg arbeidsforbruk i løsdriftsfjøs.  Ketil har brei erfaring fra landbruket gjennom arbeid med rådgivning og videreutvikling av i-mek systemer,  avløserjobber og ikke minst gjennom oppveksten på geitegård i Lofoten.  I Landbruk Nord vil hans primære arbeidsområde være bygningsplanlegging, prosjektledelse og rådgivning knyttet til dette.

 

Ketil jobber fra kontor i Bøstad i Lofoten og nås på tlf. 466 37 027, e-post: k.e@landbruknord.no