Landbruk Nord

Ny frist for utbedring av overvintringsskader.

Det er satt en ny frist for utbedring av vinterskader i 2011 i Troms.

Informasjon om erstatning for vinterskade 2011 I henhold til forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon, er frist for utbedring av vinterskade på eng 15. juli det året skaden har oppstått. Utbedringen skal være gjort så tidlig at arealet kan gi avling i skadeåret, utbedringsfristen er 15. juni. Fylkesmannen kan bestemme at utbedringsfristen endres for et definert område i deler av landet der veksten kommer seinere i gang.  Fylkesmannen i Troms har bestemt at fristen for utbedring av vinterskade i 2011 i Troms er utsatt til 6. juli.  Ta kontakt med landbrukskontoret i din kommune om du har overvintringsskader og lurer på om du har krav på erstatning!