Landbruk Nord

Ny organisering av NLR (Norsk Landbruksrådgiving)

Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har vedtatt en regionstruktur med inntil 9 selvstendige økonomiske og juridiske enheter, samt en åpning for 1 til 3 enheter i Nord-Norge i tillegg.

Les mer her: http://www.nlr.no/nyhetsarkiv/2015/25970/