Landbruk Nord

Ny spørreundersøkelse – markedskommunikasjon

Vi prøver igjen med en «ny» markedsundersøkelse. Vi har endret noe på svaralternativene for å få et bedre grunnlag. Nå håper vi at flest mulig av dere som er innom våre nettsider kan avsette noen få minutter til dette. Klikk på «Spørreundersøkelse» i venstre marg.