Landbruk Nord

Ny statusrapport for antibiotikaforbruk og –resistens blant dyr

Tirsdag 22. september overleverte Veterinærinstituttet årets NORM-VET-rapport om status for antibiotikaforbruk og –resistens blant dyr i Norge til Mattilsynet. Rapporten viser at landbruket står for kun en tiendedel av totalforbruket av antibiotika i Norge.

Les mer her: http://www.vetinst.no/Nyheter/Ny-statusrapport-for-antibiotikaforbruk-og-resistens-blant-dyr