Landbruk Nord

Nybegynnerkurs – handtering og bruk av plantevernmidler

Trenger du autorisasjonsbevis for handtering og bruk av plantevernmidler?

Landbruk Nord arrangerer kurs 23. og 24. april.

Autorisasjonsordningen for handtering og bruk av plantevernmidler er et ledd i arbeidet med å produsere trygg mat og forvalte naturressursene på en god måte.

Sted: Landbruk Nord's lokaler på Storsteinnes

Dato: onsdag 23 og torsdag 24. april 2014.

Klokka: Start første dag: 09:45

Bestått eksamen gir deg bevis som er gyldig i 10 år.

For mer informasjon se her

Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ta kontakt med Arnulf Hole tlf: 45 39 57 40, eller Hilde Nøstvik tlf: 77 72 25 40.