Landbruk Nord

Nye anbefalinger fra Mattilsynet vedr. LA-MRSA.

Etter at det ble oppdaget LA-MRSA i en storfebesetning på Østlandet i fjor høst har Mattilsynet kommet med nye anbefalinger i forhold til testing av ansatte.

 Mattilsynet har oppdatert rådene om hvilke personer som bør teste seg for MRSA. Oppdateringen gjelder både svine-, storfe og småfeprodusenter.

Landbruk Nord ber om at alle våre avløsere som er omtalt i denne anbefalingen om å ta kontakt med lege for test.

Du finner mer info om MRSA her:

https://medlem.nortura.no/siste-nytt/nye-og-oppdaterte-rad-om-mrsa-testing-av-personer-article39350-11792.html

http://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/svin/MRSA/ny_veileder_og_nye_anbefalinger_for_lamrsamrsa.21294