Landbruk Nord

Nye forskrifter vedtatt

Landbruks- og matdepartementet fastsatte fredag 19.12 ny forskrift om tilskudd til avløysing ved sjukdom og fødsel mv og ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket.

De nye forskriftene kan du lese mer om her:

https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/ny-forskrift-om-tilskot-til-avloysing-ved-sjukdom-og-fodsel-mv/id2356583/

https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/ny-forskrift-om-produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-i-jordbruket/id2356556/

Her finner du Norske Landbrukstenester (NLT) sin kommentar til vedtaket:

http://www.landbrukstenester.no/nye-forskrifter-vedteke/