Landbruk Nord

Nye lønnsbetingelser for praktikanter med mer en et år’s praksis

Som nevnt i tidligere artikkel, har tarrifnemnda den 16. november 09 fattet enstemmig vedtak om allmenngjøring av minstelønnssatser i jordbruks- og gartnerioverenskomsten mellom LA og Fellesforbundet. Dette medfører at våre praktikanter skal ha «normal» avløserlønn når de har vært i mer en et år's praksis. Da regnes de som ren avløser og ikke praktikant.

Dette gjelder alle praktikanter i vårt system. Prismessig utgjør dette et lønnshopp på ca. 3,500.- pr. måned for en «praktikantavløser» i full jobb. Den nye ordningen vil gjelde fra 01.01.2010. Ønskes det mer informasjon om dette, kan Landbruk Nord kontaktes på tlf: 77 72 25 40. Spør etter Geir eller Kirsti.