Landbruk Nord

Nye lønnstariffer for 2010 er kommet

Nye minstelønnstariffer for 2010 er kommet. Disse er gjort gjeldende fra 1. mai 2010. Ønsker du mer informasjon ang. disse, ta kontakt med kontoret.