Nye lønnstariffer for 2010 er kommet

Nye minstelønnstariffer for 2010 er kommet. Disse er gjort gjeldende fra 1. mai 2010. Ønsker du mer informasjon ang. disse, ta kontakt med kontoret.